Sam

Sam

@samparit1022gmail.com150406

(82)

20

74.8k

113.9k

About You

Hey, I am on Matrubharti!

पाहता सौंदर्य तुझे
मन माझे गुंतले
भास होता तुझा
मन माझे वेडावले

-सॅम जाधव (artist)