તારી યાદને આદત પડી ગયી રોજ મારી પાસેઆવવાની, નહીતર મને ક્યા આદત હતી, રોજ તને યાદ કરવાની...

.

*"કોરોના"* અને *"લગ્ન"* બન્ને સરખા લાગે છે..જેમકે...._😂

1 કોરોના હાથ મિલાવવાથી થાય અને લગ્ન હસ્ત મેળાપથી થાય છે.....😂
2. બંનેમાં જાન જાય છૅ.😂
3. બન્નેની દવા હજી શોધાણી નથી.😂
4. લગ્નના ચાર ફેરા અનૅ લોક ડાઉનના ચાર ચરણ...😂
5. બન્ને માણસોના મેળાવડાથી થાય છે.
6 .બન્નેમાં જેમ સમય પસાર થાય તેમ તેમ અસર વધે.😂😂
7.બન્નેમાં હૉમ કૉરૉન્ટાઈન થવુ પડે😂 છે.કોરોનામા 14 દિવસ પછી છુટકારો અને લગ્નમાં સાત જન્મ પછી છુટકારો.😂
8. લગ્નમા કન્યા પધરાવો સાવધાન બોલવામા આવે છે,કોરોનામાં પણ સાવધાન કરવામા આવે છે.😂
9.લગ્નમા ચોથા ફેરા પછી અને કોરોનામા ચોથા ચરણ પછી હરવા ફરવાની છૂટ મળે છે.😂
10. કોરોના રોગમાં નાકમાથી પાણી વહે જ્યારે લગ્ન માં આંખમાથી પાણી નીકળે.
11. કોરોના વાઇરસ ચીનથી આવ્યો છે બીજો સાસરેથી આવ્યો છૅ, બન્ને જ્યાથી આવ્યા છે ત્યા બધા સૂરક્ષિત છે.😂
12.બન્ને રોગમાં અસર તો હૃદયની આસપાસ જ થાય છે.😂😂
એક મા *ઉકાળો* અને
બીજા માં *લોહી* ઉકાળો...😂

Read More

*मिलावट है तेरे ईश्क में इत्र और शराब की* ,


*कभी हम महक जाते है , तो कभी बहक जाते है* .....

Mind well .............!!
We always take for granted the people .... who we love , like , respect or need in life ....& ultimately end up loosing them ..coz they taken for granted........!!
GA & hv a trusting Tuesday

ना निकाह है, ना फेरे है ...........
बस ऍहसासो से हम तेरे है ......।♥️♥️♥️SB

याद करते हैं हमें ।♥️
पर बात नहीं करते 😔😔

-Sangita Behal

*डियर महाराष्ट्र राज्य सरकार.....*

*हमे कोरोनासे लड़ना है,*

*कँगना से नही!!*

😂 😂 😂

*डाकिए के भेष में आया था वक़्त....*

*और इक ख़ाली यादों का लिफ़ाफ़ा दे गया...!!*

प्यार दे कर जो हमें विदा हुए संसार से,
आओ उनका स्वागत करें आज से ।
वो हुए पुरखो में शामिल जो कभी थे साथ में,
आज से नमन करेंगे हम मन के द्वार से।🙏🙏 सभी पितरों को सादर नमन🙏🙏🙏🙏

Read More

દરેક સંબંધ તમને કહેશે
સાહેબ..
કે હું તારી લાગણીઓ ને સમજી શકું છું
પણ એક સાચો સંબંધ કહશે કે હું તારી લાગણીઓ ને અનુભવું છું.

Read More

મેં તો પડખું ફેરવી ને પણ જોઈ લીધુંએ બીજી તરફથી પણ એટલા જ યાદ આવે છે.