Hey, I am writing on Matrubharti!

संध्याकाळ ,तिची आठवण आणि हुरहूर...

कुशीत शिरुन रडायचीस तेव्हा
मोकळं व्हायचं तुझं आभाळ
सहज बोलताना भान सैलावता
माझ्याच बोलांनी तू शब्दबंबाळ.....

©संजय गुरव "सदासन"

Read More

अवेळी पाऊस
नको रोखून पाहूस
वळीव जातोच कोसळून
तू नकोच जाऊस

©संजय गुरव (सदासन)

आमच्या गावाकडे...

शब्द एक अर्थ अनेक... शब्दांतर

नया सवेरा....

इच्छाशक्तीचा दुष्काळ...