શિતલ માલાણી

શિતલ માલાણી Matrubharti Verified

@sanjaysanjay5254

(1.1k)

88

70.8k

221.5k

About You

Hey, I am on Matrubharti!

"અધુરા ઓરતા 👽🔥👽", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"ઘાયલ સંબંધ", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"ઊંબરો ( માઈક્રોફિકશન મેળો)", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"ચિત્રા - ૧", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

"ધર્મા - પ્રેમનો પર્યાય", ને માતૃભારતી પર વાંચો :

https://www.matrubharti.com

વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

Read More

ઠુંઠા ને બુઠ્ઠા સંબંધોમાં પણ ક્યાંક ધબકારો હશે !
આ ખરેલા પાંદડા પગે કચડાય ત્યારે, કાંઈ અમથા ન ખખડે !
વાદ-વિવાદના તો ઈતિહાસ હોવા જોઈએ
જ્યારે વંચાય ત્યારે, લોહી અમથા ન ઉકળે !
ભૂલવા માટે જીવવું એના કરતા તો વટથી જીવવું વ્હાલા,,
સામે જ્યારે મળે તો આંખની તલવારોથી લડે, કાંઈ અમથી ન ઉછળે !

-શિતલ માલાણી

Read More