વાંચનનું વાવેતર જ વિચારની વાડી છે...

ક્યારેક ક્યારેક આપણે ખોટા નથી હોતા પણ,
આપણી પાસે એ શબ્દો નથી હોતા,
જે આપણને સાચા સાબિત કરી શકે...

"ધ કિલર ટાઇગર - 4" by S Aghera read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19898717/the-killer-tiger-4

જેની તમે બધા આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા, તેનો નવો પાર્ટ આવી ગયો છે. આપ સૌ વાંચીને તમારો પ્રતિભાવ જણાવજો.

Read More