સંજય દવે આઝાદ

સોરઠ દેશ સોહામણો મુજ ને જોયા ના કોડ...
રત્નાકર સાગર ઘુંઘવે ત્યા રાજ કરે દ્વારકાધીશ..!!
#જય_દ્વારકાધીશ

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् । देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥
 भावार्थ :
कंस और चाणूर का वध करनेवाले, देवकी के आनन्दवर्द्धन, वसुदेवनन्दन जगद्गुरु श्रीक़ृष्ण चन्द्र की मैं वन्दना करती हूँ ।

Read More

वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है!
उसे क्या चढ़ाऊं जो अमृत छोड़ कर विष पीता है!
#हर_हर_महादेव 🙏🏻🚩

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि
वीर्यमसि वीर्य मयि धेहि
बलमसि बलं मयि धेहि
जोऽस्योजो मयि धेहि
मन्युरसि मन्यु मयि धेहि
सहोऽसि सहो मयि धेहि।।
शुक्ल यजुर्वेद  ૧૯.૯

Read More

साध लक्ष्य को उर पथ पर,
नगपति सम तुम धीर धरो ।
निज जीवन के #चक्रव्यूह में,
#अभिमन्यु जैसा वीर बनो ।।
++++++++++++++++++
#जीत निश्चित हो तो #अर्जुन
कोई भी बन सकता है परंतु
जब #मृत्यु निश्चित हो तब #अभिमन्यु
बनने के लिए बहुत #साहस चाहिए
++++++++++++++++++++
#महाभारत

Read More

जिंदगी से बहुत शिकायते थी पर,
इस तस्वीर ने मुंह पर तमाचा जड़ दिया
#Sanjay_dave_Azad

અસાં ગીરિવર જા મોરલા ને કંકર પેટભરા,
ઋત આવે નવ બોલીએ તો હૈડા ફાટમરા..
#જય_દ્વારકાધીશ

बड़े बड़े संकट टल जाते, जब साथ हो माजीसा माँ आपका!*
*हर विपदा पर भारी पड़ता है ,#संजय
श्री माजीसा माँ का एक जयकारा!!*
*🙏🏻जय श्री माजीसा माँ🙏🏻*
!!!!! जय राणी भटीयाणी माॅ !!!!!

Read More

आजमा ले मुझको थोड़ा और मेरी माजीसा मां....!!
#संजय तेरा बेटा है बस बिखरा है अभी टूटा नहीं है..!!
#जय_मां_माजीसा ❤️
#जय_जसोल_दरबार ❤️

Read More