×

અા વાર્તા સોરઠ પ્રદેશના એક ગામની સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. આ ઘટનાનાં પાત્રો હાલ ભાવનગરમાં રહે છે. તમામ પાત્ર અને ગામનાં નામો બદલી નાખવામાં આવ્યા છે. આ સત્ય ઘટનાને વાર્તાનું સ્વરૂપ આપવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ આજની ભોગવાદી યુવા ...Read More

Vasna ni Niyati-2

આ સત્યઘટના છે. સૌરાષ્ટ્રનાં એક ગામનાં આ પાત્રો આજે એક શહેરમાં રહે છે. અને તેના માંદગીનાં બિછાને પડેલા પુત્ર માટે લોહીપાણી એક કરે છે. આ ઘટનામાં બંને પાત્રોનાં નામો અને જ્ઞાતિ બદલી નાંખ્યા છે. આપનો ફીડબેક મને મો. 9825612221 ...Read More

Vasna Ni Niyati-5

આ વાર્તા સોરઠ પ્રદેશનાં એક ગામની સત્યઘટના પર આધારિત છે. આ ઘટનાનાં પત્રો હાલ ભાવનગરમાં રહે છે. તમામ પાત્રો અને ગામોનાં નામો બદલી નાંખવામાં આવ્યા છે. આ ઘટનાને વાર્તાનું સ્વરૂપ આપવાનો ઉદ્દેશ આજની ભોગવાદી યુવા પેઢીને તેનાં દુષ્પરિણામો ...Read More

વાસનાની નિયતી - 6 લેખક : નિમીષ ઠાકર મો. 9825612221, ઇ મેઇલ : nimishthakar.divyabhaskar@gmail.com વાર્તા વિશે : આ વાર્તા સોરઠ પ્રદેશનાં એક ગામની સત્યઘટના પર આધારિત છે. આ ઘટનાનાં પત્રો હાલ ભાવનગરમાં રહે છે. તમામ પાત્રો અને ગામોનાં નામો બદલી નાંખવામાં આવ્યા ...Read More

આ પ્રકરણમાં આપ તોરલનું આદિવાસી યુવાન સાથેનું સ્ખલન તેમજ જેનીલનો લવલી સાથેનો પ્રેમાલાપ વાંચશો. વાસનામાં ગાંડીતૂર બનેલી યુવાની જ્યારે ભાન ભૂલે છે ત્યારે તે સંસ્કારની ઐસીતૈસી કરીને પોતાનાં મન પરનો કાબુ ગુમાવી બેસે છે. તોરલની આવી સ્થિતી આ પ્રકરણમાં ...Read More

તોરલ અને જયદેવ એકબીજાને મળી થોડા મહિનાઓ માટે છૂટા પડે છે. તોરલને પરણવા જયદેવ પોલીસમાં ભરતી થઈ જાય છે. અને ટ્રેનીંગ માં જાય છે.

લેખક : નિમીષ ઠાકર મો. 9825612221, ઇ મેઇલ : nimishthakar.divyabhaskar@gmail.com વાર્તા વિશે : જયદેવ પોલીસ ટ્રેનીંગમાં જતાં તોરલ અને તે છૂટા પડે છે. બંને વિરહની આગમાં શેકાઇ રહ્યા છે. અત્યાર સુધીનું બંનેનું સ્ખલન અને તેને લીધે તોરલને બે વખત એબોર્શન કરાવવું ...Read More

-