×

આ વાત છે એક બહાદુર 20 વર્ષ ની છોકરી ની કે જે જાણતા અજાણતા ગેંગવોર માં ફસાય જાય છે અને તે બધુ છોડી ને અમદાવાદ વું ભાગવું પડે છે અને પરત ફરે છે પોતાના પ્રતિશોધ માટે અને પછી ...Read More

આ વાત છે એક બહાદુર 20 વર્ષ ની છોકરી ની કે જે જાણતા અજાણતા ગેંગવોર માં ફસાય જાય છે અને તે બધુ છોડી ને અમદાવાદ વું ભાગવું પડે છે અને પરત ફરે છે પોતાના પ્રતિશોધ માટે અને પછી ચાલુ ...Read More

આપણે પાછળ ના ભાગ માં જોયું કે કઈ રીતે જય શરાફ આખા શહેર ના મોટા મોટા વગદાર લોકો ના કાળા નાણાં ને બ્લેક માંથી વહાઈટ કરી રહ્યો હતો, હેતલ તેના મિત્ર ચિરાગ સાથે મળી ને આ આખા સ્કેન્ડલ નો ...Read More

આપણે પાછળ ના ભાગ માં જોયુ કે હેતલ અંકિતા ને પોતાની આપવીતી જણાવે છે કે કેવી રીતે હેતલ અને ચિરાગ બંને સાથે મળી ને બીટકોઈન માં કાળા ના ધોળા કરવાનો ખેલ કરનારા જય શરાફ અને તેની સાથે જોડાયેલા શહેર ...Read More

મકસૂદ સાથે ત્રણ-ત્રણ વખત કન્ફ્રર્મ કર્યું અને કહ્યું જો દોસ્ત ઇનામ ની લાલચ માં ખોટી માહિતી ના આપતો, અગર તારી વાત ખોટી નીકળી તો ઈમ્તિયાઝભાઈ તારા અને મારા બંને ના હાથ પગ કાપીને કર્ણાવતી રેલવે સ્ટેશન પાર ...Read More

આપ જે નંબર ડાયલ કરી રહ્યા છો તે આ સમયે પહોંચ ની બહાર છે, કૃપયા થોડા સમય પછી પ્રયાસ કરો હટ્ટટ્ટ.. સાલા સુવર કી ઓલાદ..કહી ને વસીમે પોતાનો મોબાઇલ સામે દીવાલ પર ઘા કર્યો અને મોબાઇલ ના ટુકડે ...Read More

બધા જેવા નીચે ઉતર્યા તો જે નીચે અડ્ડા નો હાલ થયો હતો તે જોઈ ને વસીમ નું લોહી ઉકળી ઉઠ્યું અને હવા માં બે રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી દીધું, ફાયરિંગ ની સાથે સાથે તેના મોઢા માં આવી તેટલી ગાળો બોલી ...Read More

-