એક એવી નિસ્વાર્થ લવ સ્ટોરી જે તમને અને મને પોતાની લાગશે. કોઇપણ જાતના કલાત્મક શબ્દો વાપર્યા વગર સીધા અને સરળ શબ્દોમાં લખાયેલી એક સીધી અને સરળ પ્રેમકથા જે તમને દોસ્તીની ખુશ્બુનો એહસાસ પણ કરાવશે. તો આવો શાંતનુ, અનુશ્રી, અક્ષય ...Read More