आम्हा घरी धन। शब्दांचीच रत्ने ।।

निवांत एकट्याने बसावे...
त्या वेळी तुला आठवावे...