Simple living...

Good evening

તને જોયા પછી જ મારા દિવસની શરૂઆત થાય છે...

I want to fly in the sky, just like kite...

પ્રેમ નો વિરહ
i miss u... So.. Much...

જીંદગી "આનંદી"ત હતી, જયારે જીંદગી માં એ હતી.. 😣😣

લોકો મને પાગલ કહે છે, પરંતુ એમને ક્યાં ખબર છે કે.. તને જોયા પછી આવી હાલત થઈ ગઈ છે..

જે મારુ હતું.. એ હવે મારૂ નથી રહ્યું, એ હવે થી તારી પાસે છે. જેને લોકો "દિલ " નાં નામથી ઓળખે છે..

કુદરતનું આટ - આટલું સહન કરવા છતાં.. મનુષ્ય તેની દુષ્ટતા છોડતો નથી..

વધતી ઉંમર ની સાથે.. સાથે તારા પ્રત્યે નો પ્રેમ પણ વધતો જાય છે..

હવે.. એને વિસરવું અશક્ય છે..