શબ્દો ને જ્યારે પાંખો મળે છે ત્યારે જ કવિતા નું સર્જન થાય છે (Follow me in instagram prem_aanand_ )

પ્રેમ આપશો તો પ્રેમ મળશે જ
પણ એવી અપેક્ષાઓ ના રાખો કે
તમે જેટલો આપો એટલો જ મળવો જોઈએ
જો તમને તમારા પ્રેમી પ્રત્યે માલિકીપણાનો
ભાવ પ્રગટ થવા લાગશે
તો એનું મૂલ્ય તો વસ્તું પ્રમાણે અંકશે
અને તમે ક્યારેય અનુભવ્યું કે વસ્તુને
સંવેદના હોય?

✍️પ્રેમ - આનંદ

Read More

બીજા પાસે રખાતી સુખની અપેક્ષા જ
દુઃખ નું સર્જન કરતી હોય છે

✍️પ્રેમ - આનંદ

Pramod Solanki લિખિત વાર્તા "કુદરતના લેખા - જોખા - 12" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો

https://www.matrubharti.com/book/19904849/kudaratna-lekha-jokha-12

અમુક સમયે વળાંક લઈ જ લેવો પડે છે અમુક સબંધોમાં,

પરંતુ આપણા અતીતના સંભારણા એ વળાંક લેવા અટકાવતા હોય છે

✍️પ્રેમ - આનંદ

Read More

મુક્ત ગગનમાં મુક્ત મને વિહાર કરી લેજો ,
કપાઈ તો એમ પણ જવાની છે જ
એ પછી પતંગ હોય કે જિંદગી!

✍️પ્રેમ - આનંદ

જિંદગી પણ પતંગ જેવી છે સાહેબ,
પતંગની જેમ જિંદગી પણ જ્યારે ચકરાવે ચડે છે ને
ત્યારે તમે એને સ્થિર કરાવવામાં જ
થાકી જતા હો છો....

✍️પ્રેમ - આનંદ

Read More

Pramod Solanki લિખિત વાર્તા "પિંજરું" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19904502/cage

Pramod Solanki લિખિત વાર્તા "કુદરતના લેખા - જોખા - 10" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો

https://www.matrubharti.com/book/19904206/kudaratna-lekha-jokha-10

Pramod Solanki લિખિત વાર્તા "ઝંખના" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
આપનો પ્રતિભાવ જરૂર થી જણાવવા વિનંતી

https://www.matrubharti.com/book/19904008/longing

Read More

Pramod Solanki લિખિત વાર્તા "કુદરતના લેખા - જોખા - 9" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો

https://www.matrubharti.com/book/19903624/kudaratna-lekha-jokha-9