અધૂરા રહી જવાય છે, પૂર્ણ થવાની ઉતાવળમાં.

कितनी अज़ीब हैं ये क़िस्मत
जाने क्या क्या ख़ेल खेलतीं हैं ।
लकीरों में नाम किसीका लिखके
दिल किसी और से जोड़ देती हैं ।।
-Sonal

Read More

#દાખલો

હોય દાખલો ગણિતનો ઉકેલ શોધું પળવારમાં ,

આ સવાલો સંબંધનાં મળે ના જવાબ સરવાળામાં.

उनकी यादों में खोए हम ख़ुद से बातें क़िया करतें हैं ।

तो लोग अक्सर हमें पाग़ल समझ लिया करतें हैं ।।

😊

Share

#જીવંત

જીવે છે હર કોઈ પોતાનું જીવન...
મનથી કોણ અહીં મળે છે જીવંત??

बंध ताले में रखा करो तुम्हारी यादों क़ो ।

पूरी रात आँसू बनके हमे सोनें नहीं देती ।।

ખારી ધરા જીં મઠ્ઠી જારું ,

ખારે રણ જાં અંસા મઠ્ઠા માંડું ,

સોકે મૂલક જીં પાંજી મઠ્ઠી ગાલિયું ,

મિઠે મેં વસેલાં અંસા કચ્છી માંડું ....


મણી કચ્છી ભાવરે કે ભેણે ને દોસ્તારે કે નયે વરે જી લખ લખ વધાઈયું....

#_Happy kutchhi new year 👏🏻👏🏻

Read More

જીવનમાં સઘળું એ ક્યાં પામી શકાય છે ,

ઈચ્છા હોય તો ખુશીથી જીવી શકાય છે.


દરેક મુશ્કેલી ને ક્યાં દૂર કરી શકાય છે ,

ક્યારેક દુઃખમાં પણ હસી શકાય છે.


દિલનો હાલ ક્યાં કોઈને બયાં કરી શકાય છે ,

તો પણ કલમ લઈને હૃદય ખોલી શકાય છે.

✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️✍️❤️

Read More