જય સ્વામિનારાયણ.

શરદપુનમની હાર્દિક શુભકામનાઓ.

સ્ત્રીની આધ્યાત્મિકતાની ચરમસીમા શું હોય છે??જેમકે એક પુરુષ પરમ બ્રહ્મ એટલે કે સર્વરૂપ શાંત થઈ જાય એ પુરુષની આધ્યાત્મિક સીમા છે.
એમ જ સ્ત્રી ની શું હોય શકે?

-Sonalpatadia Soni

Read More

પછીની લાઈન આપ પૂર્ણ કરો એવી આશા...