Hey, I am reading on Matrubharti!

#LoveYouMummy मातृभूमी.. ‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला.. सागरा प्राण तळमळला..’ सावरकर.. किती, काय काय सहन केले या देशभक्तांनी.. यांच्या बलिदानाने तुझ्या पारतंत्राच्या शृंखला तुटल्या पण मिळाले का स्वातंत्र्य.. आताही तू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महागाई या कधीही न तुटणा-या शृंखलेतच श्वास घेत आहेस. “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”.. तुझे स्थान काय आहे याची सगळ्यांना परत परत का म्हणून आठवण करून द्यावी लागते.. तुला ‘सोने के चिडिया’ म्हणून गौरविले जायचे.. आता फक्त घोटाळे, अपराध यांचे व्रण खोलवर शिरलेत.. वेदनेने तू तडफडत आहेस.. पण हे बंध लाथाडून आता तुला उठायचे आहे.. विश्वस्वरूपी जगधारिणी.. संकटी तारिणी तू.. या प्रलयंकारी तांडवा नंतर सृजनातुनी रंग भरणार आहेस तू.

Read More

#LoveYouMummy

मातृभूमी...

‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला.. सागरा प्राण तळमळला..’ सावरकर.. किती, काय काय सहन केले या देशभक्तांनी.. यांच्या बलिदानाने तुझ्या पारतंत्राच्या शृंखला तुटल्या पण मिळाले का स्वातंत्र्य.. आताही तू भ्रष्टाचार, आतंकवाद, बेरोजगारी, महागाई या कधीही न तुटणा-या शृंखलेतच श्वास घेत आहेस.

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”.. तुझे स्थान काय आहे याची सगळ्यांना परत परत का म्हणून आठवण करून द्यावी लागते.. तुला ‘सोने के चिडिया’ म्हणून गौरविले जायचे.. आता फक्त घोटाळे, अपराध यांचे व्रण खोलवर शिरलेत.. वेदनेने तू तडफडत आहेस..

पण हे बंध लाथाडून आता तुला उठायचे आहे.. विश्वस्वरूपी जगधारिणी.. संकटी तारिणी तू.. या प्रलयंकारी तांडवा नंतर सृजनातुनी रंग भरणार आहेस तू.

Read More

<div >#Kavyotsav  <br></div><div ><br></div><div >बदकाचे तळे </div><div ><br></div><div >तळ्याच्या काठाला मनीमाऊ बसली </div><div >बदके पिल्लं पाहून गालातच हसली </div><div ><br></div><div dir='ltr'>पिल्लू येताच जवळ रडायला लागली          </div><div >पिल्लाला आणखीनच काळजी वाटली </div><div > </div><div dir='ltr'>मनीमाऊ तुला रडायला काय झालं</div><div dir='ltr'>डोळ्यामध्ये तुझ्या पाणी का आलं</div><div>         </div><div >         </div><div >काय सांगू बाळा काटा लागला         </div><div >काढायला जाता मी आतच गेला </div><div ><br></div><div >येशील  का रे बाळा मदत करायला </div><div >जरा येऊन बस इकडे या काठाला </div><div ><br></div><div >धूर्त मनीमाऊ गालातच हसली         </div><div >पिल्लाला तिची मनिषा कळली </div><div dir='ltr'><br></div><div dir='ltr'>मनीमाऊ गुज तुझ्या मनीचे कळले </div><div dir='ltr'>असे म्हणत पिल्लू हळूच निसटले </div><div ><br></div><div dir='ltr'>बालकविता-सुचिता प्रसाद घोरपडे</div><div > </div>

Read More