ઉજળી પ્રિતનાં પડછાયા કાળા....

waah.... eagerly waiting for next part
https://www.matrubharti.com/book/19858567/

રીસન જેક આઈલેન્ડ - ૦૫

i literally enjoy all the parts but now i think it is a time to release a big part and the speed of the story is to be increased
https://www.matrubharti.com/book/19858274/

ટ્રેપ્ડ - 1

good story... however there are some mistakes like no train goes to vadodara via surendranagar... otherwise a good one
https://www.matrubharti.com/book/19858247/

અજ્ઞાત સંબંધ - ૨૩

chalo khub j lamba samay pchi at least part ayo etle th x
https://www.matrubharti.com/book/19857846/

ડેવિલ એક શૈતાન-૩

very interesting but this story reminds me of 'NAGAR' written by Pravin Pithadiya. Infact sometimes the description are of similar nature
https://www.matrubharti.com/book/19857337/

રોશની ભાગ ૧.

jordaar saruat... waiting for next part eagerly
https://www.matrubharti.com/book/16908030/

નો રીટર્ન - 2 - ભાગ - 1

વાહ સાહેબ વાહ. અદ્ભુત આરંભ
https://www.matrubharti.com/book/17170170/

21મી સદીનું વેર-48

twist evo lage che ke kishan na father j acharya hoi ske
https://www.matrubharti.com/book/3801030/

અજ્ઞાત સંબંધ - ૧૯

Waah. Khub lamba tym pchi aa interesting varta vachva mli.. Khub mja avi
https://www.matrubharti.com/book/12871/