હ્રદયે પણ જ્યારે પ્રેમ ચડે છે, હજાર શબ્દોય ત્યારે ટુંકા પડે છે. એ તો છે અફાટ દરિયો લાગણીનો, વહ્યા કરે, એને ક્યા કોઈ સિમા નડે છે. instagram- taran_giri_official.

तजुर्बो ने शेरो को खामोस रहना सीखाया,क्यों के दहाड़ कर सिकार नही क्या जाता...
कुत्ते भौकते हैं अपने ज़िंदा होने का एहसास दिलाने के लिए , मगर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बया करता है,,,,

Read More

उसकी धाक सैंकड़ों में थी
गिनती भी उसकी शहर के बड़ों-बड़ों में थी ।

दफन केवल छ: फीट के गड्ढे में कर दिया उसे
जबकि ज़मीन उसके नाम कईं एकड़ों में थी ।।

Read More

🙏🏻🙏🏻 मेरी हैसियत से ज्यादा मेरे थाली में तूने परोसा है
तु लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझपे भरोसा है
एक बात तो पक्की है कि....
छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बाँट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते !! 🙏🏻🙏🏻

Read More