હું ઉદય મણીયાર.આમ જોવો તો હું engineer છું અત્યારે રાજકોટ માં ME નાં લાસ્ટ યર માં છું.હું કાઈ કવિ કે લેખકતો નથી પણ જે જોયું, જાણ્યું અનુભવ્યું એને શબ્દો માં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

સઘળુ ગુમાવીને ખરા ઉતર્યાનું દુઃખ હજુએ નથી,
બસ ખોટી વ્યક્તિ સામે સાચા ઠર્યાનો રંજ છે...
ઉદય મણીયાર

આવે જ્યારે મુશ્કેલી,
તે'દી પરીચય થાય...
ખરા કીધા પોતાના,
તંઈ પાણીડા મપાય...

ઉદય મણીયાર

વહેંચાય છે કાપડ કિલો ના ભાવે જે બજાર માં...
ન મળ્યાં કાપડ ના ટુકડા એ અકસ્માત માં...?
શાયદ
માણસો અને બુધ્ધી વ્યસ્ત હતી પડતા શરીર જોવા માં -- ઉદય મણીયાર

Read More

સુવાવડી માઁ ને ક્યારેય પજવતા નહીં...સાહેબ...
એના મોઢા માંથી જો ઉદ઼્ગાર સરી પડ્યા તો...
લખી રાખજો
33 કરોડ દેવો પણ કઈ કરી નહી શકે...

બહુ જ વાહીયાત વાત છે નહીં , સાહેબ... કે જે સ્ત્રી તમારા બાળક ને 9 મહીના પેટ માં રાખી જન્મ આપવાની છે...કે જેના ગર્ભ માં તમારા કુટુંબ નો વારસ અવતરવાનો છે આપ એને જ પજવો છો...?? અરે ઘણી વખત કામ કરવા માટે દબાણ કરો છો..? ટોન્ટ મારો છો..? લગ્ન ના આટલા સમય બાદ પણ સભાળાવો છો...? અતડો વ્યવ્હાર કરો છો...? અરે કામ ના ભાગ કરાવો છો...! મજા હોય અને કામ કરે એ વાત બરાબર છે અને કામ કરે એ જરુરી પણ છે કેમ કે એના થી ફાયદો પણ છે...પણ તમે વાયડાય કરો છો...! સ્ત્રી ને જો હેરાન કરી ને તો એ એક સમયે સહન કરી પણ લેસે.. પણ જો માઁ બનાવાવાળી અને એક માઁ ને જો દીકરા ને અસર થાય એમ પજવી છે તો તો સાહેબ...લખી રાખજો...તમને એક નહી 33 કરોડ દેવો પણ આવી કઈ નહી કરી શકે...

ઉદય મણીયાર

Read More

સંબંધ નથી જ રાખવો તો કહી દો ને મોઢે...
હું પણ ખોટો પ્રયત્ન ના કરું...

મનાવી લઉ મારા દીલ ને...
અને આમ લાગણીઓ માં ખોટો મુરખ ના ઠરું...

ઉદય મણીયાર

Read More

ગઈ કાલ ની યાદ...

ગઈ કાલ ની આપણી વાત...
લાવી ઘણી યાદો ની બહાર...
શું ભુલાઈ ગઈ આપણી
સમી સાંજ ની વાતો મજેદાર...?
ભુલતો હતો હું એક વાત કે
અમે તો હતા ફક્ત એક સંગાથ...!
એકલતા હતી વાસ્તવીકને
આભાષી હતો એમનો સાથ...
આમજ વિતાવવાની હજુ એક રાત...
ને વાગોળવાની મીઠી એમની યાદ...
આજ પણ અધુરી એમની વાત...
ને શું છેતરવાનું ખુદ ને ફરી આજ...!

ઉદય મણીયાર

Read More

કેવી આજીબ વાત છે...
કે જેને આપણે પ્રથમ priority આપી છી,
એ લોકો ને જ આપણે નવરા લાગી છી...

ઉદય મણીયાર

માન તારુ આજે પણ એટલુ રાખુ છું...
આવે જો તું સામે તોં હું આજે પણ નઝર જુકાવું છું... uday maniyar