હું ઉદય મણીયાર.આમ જોવો તો હું engineer છું અત્યારે રાજકોટ માં ME નાં લાસ્ટ યર માં છું.હું કાઈ કવિ કે લેખકતો નથી પણ જે જોયું, જાણ્યું અનુભવ્યું એને શબ્દો માં સમાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું.

બોલ ને‌, તારી ખુશીઓ મને‌ ક્યાં મળે‌ ?
શોધી લાવું, ભલે ને મારી જાત બળે !

ઉદય મણીયાર ' તિતિક્ષ '
#ખુશ

ન બોલીને મારા મનને કેટલું મનાવું છું,
મારી આંખ માંજ મારી જાતને શરમાવું‌ છું.
મૌન રહી જાઉં છું હું સંબંધો સાચવવા,
ખબર નહીં નાજુક દિલ ને‌ કેટલું તડપાવું છું.

ઉદય મણીયાર 'તિતિક્ષ'
#દિલ

Read More

પકડશો જો મારા શબ્દો ને તો હું છુપાયેલો રહીશ... અને
અનુભવશો જો મારા ભાવ ને તો શાયદ સમજાઈ જઈશ

#અનુભવવું

માન તારુ આજે પણ એટલુ રાખુ છું...
આવે જો તું સામે તોં
હું આજે પણ નઝર જુકાવું છું...

#માન

સંબંધો માં લાગણીની સજાવટ હોવી જોઈએ,
બાકી દેખાડાની બનાવટ નો‌ કોઈ મતલબ નથી.

ઉદય મણીયાર

#સજાવટ #બનાવટ

#સાથી

બોલ્યા વગર એણે, એની લાગણીઓ ને સાબીત કરી નાખી,
થામી ને મારો હાથ, એણે મારા હાથની રેખાઓ બદલી નાખી.
ઉદય મણીયાર

#સાથી #લાગણી

Read More

જ્યારે એક ફૌજી ધરે આવે છે.

પુલવામાં થયેલા આંતકી હુમલા માં શહીદ થયેલા શૂરવીર શહીદો ને અશ્રુનયને શબ્દાંજલી... poetry by UDAY MANIYAR
@uday_maniyar
#army #pulwama #pulwanaattack #valentines #india #armylove

Read More
epost thumb

સઘળુ ગુમાવીને ખરા ઉતર્યાનું દુઃખ હજુએ નથી,
બસ ખોટી વ્યક્તિ સામે સાચા ઠર્યાનો રંજ છે...
ઉદય મણીયાર

આવે જ્યારે મુશ્કેલી,
તે'દી પરીચય થાય...
ખરા કીધા પોતાના,
તંઈ પાણીડા મપાય...

ઉદય મણીયાર