×

હું ઉપેન ઝાલા દર્દ ને શબ્દ નું રુપ આપુ છું.

બહું દિવસ પછી કલમ નો સાથ પકડ્યો છે
કેમકે પેલી સાથ આજ છુટી ગયો છે.
ઉપેન

પેલી મને મળી તો નહીં ક્યારે
છતાં મને એને ખોવા નો અફસોસ કાયમ રહેશે.
ઉપેન

કોઈ કીધું છે કાઈ મેળવવા કાંઇ ખોવું પડે
પણ તમને મેળવવા માટે હું મારુ જીવન ખોઈ બેઠો તોય તમે ના મળ્યા.
ઉપેન

रिश्तों में निखार सिर्फ़ हाथ मिलाने से नहीं आता
विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है..!!
|| शुभ प्रभात || जय गुरुदेव ||

Read More

હું યાદ ના કરું તો મને
ફરીયાદ કરી ને તમે યાદ કરી લેજો મને.
ઉપેન

ખુદ ને મારા થી દુર કરી જો
નજીક આવનો અહેસાસ ના આવે તો કહેજે મને.
ઉપેન

विश्वास,परवाह, आदर अपनत्व और कीमती समय ये किसी को दिये गये अनमोल रत्न हैं
उनका मूल्य स्वयं धन के स्वामी कुबेर भी नहीं चुका सकते हैं.
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

Read More

जीवन में कोई भी कठिनाई क्यों न हो,
हम शान्त रहें तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है.
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

Read More

एक गलती आपका अनुभव बढ़ा देती है
और अनुभव आपकी गलतियां कम कर देता है
ज़िन्दगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है "अनुभव".
|| शुभ प्रभात || जय माताजी ||

Read More

सफल रिश्तों का यही उसूल हैं
वो सब भूलिए जो फिजूल हैं!