હું ઉપેન ઝાલા દર્દ ને શબ્દ નું રુપ આપુ છું.

તું આવ-જા કરવાનું રહેવા દે હવે તો,
હૃદયના મિજાગરા ઢીલા થયા છે!

लक्ष्य सही होना चाहिए क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है,
पर वो निर्माण नहीं विनाश करती है।
|| शुभ प्रभात || जय गुरुदेव ||

Read More

હારવું મારે જરૂરી હતું...
કારણકે યુદ્ધ જ
લાગણીઓ નું હતું...!!!

ज़िन्दगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव।
|| शुभ प्रभात || जय हिन्द ||

તમે કોઈ નું દિલ ત્યાં સુધી જ દુઃખાવી શકો છો
જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ તમને પ્રેમ કરે છે.

जिसका मन मस्त है
उसके पास समस्त है।
|| मंगल प्रभात || जय हिन्द ||

ऐसी कोई मंजिल नहीं है,
जहां पहुंचने का कोई रास्ता न हो.
|| शुभ प्रभात || जय महादेव ||

ખબર નથી પડતી વગર કારણ લોકો કેમ બ્લોક કરતા હશે.

એ મારા સવાલ નો જવાબ નથી આપતાં
લાગે છે એમની ખામોશી મારો જવાબ છે.
ઉપેન

લેખલા શબ્દ વાંચે દરેક છે
પણ શબ્દ સમજે એવા દરેક નથી હોતા.
ઉપેન