Hey..I am on Matrubharti

अशक्यतेची शक्यता कमी करून,ते शक्य करण्यात वेगळीच मजा असते ...
नही?
- ज्ञानेश्वरी ह्याळीज

मेरा मजहब़ ये दो हतेलिंया बता ती है!
जुड़ जाये तो पूजा और खुल जाये तो दुवा कह़लाती है!!