On Shooting.. In Film of life...

अशक्यतेची शक्यता कमी करून,ते शक्य करण्यात वेगळीच मजा असते ...
नही?
- ज्ञानेश्वरी ह्याळीज

मेरा मजहब़ ये दो हतेलिंया बता ती है!
जुड़ जाये तो पूजा और खुल जाये तो दुवा कह़लाती है!!

अयशस्वी लोक जगाच्या भीतीने स्वतःचे निर्णय बदलतात तर, यशस्वी लोक स्वतःच्या निर्णयाने जग बदलतात..!