હું ઇજનેરી ગ્રેજ્યુએટ છું. આમ દિલ થી શબ્દો નીકળે છે. અને બધાને ગમે છે.એટલે હું લખું છું.

थक चुका हूं तेरी बेरुखी से,
अब खुद्दारी को ढूंढ रहा हूं।
ना अब तुझे ढूंढता हूं।
ना तेरी यादों को।

#Matrubharti
#यांद

Read More

"समय"

समय वह चीज है।
जो कभी दीखता नहीं। पर,
बहुत कुछ दिखा जाता है।
-vandan❤

#Matrubharti
#समय

ठोकरें खाई पर मैं रुका नहीं।
तूफान आया पर उससे मैं डरा नहीं।
चलते ही जाना है यारों।
बैरागी मुसाफिर में।

ज़िंदा हूं।

इश्क़ मुक़्क़मल नहीं हुआ तो क्या,
उन यादों के सहारे में ज़िंदा तो हूं।
हर पल हमारा साथ नहीं गुजरा तो क्या,
उन लम्हो के सहारे में ज़िंदा तो हूं।
अब वापस मुलाक़ात नहीं होगी तो क्या,
उन उम्मीद के सहारे अब में ज़िंदा तो हूं।
-VANDAN❤️

#जिंदा
#Matrubharti
#मुलाक़ात

Read More

है कोई वजह जो अब,
जीने का मजा आने लगा।
खुद की तन्हाईयों में भी अब अक्सर,
तुम्हारी बातों करने का मजा आने लगा।
हम तो युही खफा होके बैठे थे तुमसे... पर अब,
खुद से रूबरू होने का मजा आने लगा।
-VANDAN❤

Read More

रेत पर लिखा था कुछ,
कमबख्त, वो भी मिट गया।
प्यार के बदले वफा नही,
बेवफा जैसा मिला था कुछ।

epost thumb

यूं ही सोच रहे थे,
कि यह ख्याल आया।
आज फिर से उस गली जाने,
का विचार आया।
आज भी नहीं बदला,
था रूपरंग उसका।
देख कर फिर से उसको,
हमारी, आंखों में नूर आया।


#नूर
#Matrubharti

Read More

If you have to fly with wings in the sky, you have to leave your nest and jump from the right place.#NEST

મને ભીંજવે તુ.
એક જ વરસાદ ધારે,
ફેલાય જ્યારે મીઠી સુગંધ તારી;
માટી મહેકી જાય,
એક જ વરસાદ ધારે.

આવે તુ જ્યારે!
મોર બની કળા કરે,
દેખી ઘેલું થાય હૈયુ મારું;
મને ભીંજવે તુ,
એક જ વરસાદ ધારે.
-Vandan❤

#વરસાદ

Read More