એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

જેમ પાકેલું ફળ ફરી કાચું ન થાય,
તેમ તૂટેલો સંબંધ ફરી મધુર ન થાય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

સુખના દહાડા હોય કેટલાં?
આંગણીએ ગણીએ એટલાં.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

આંખોથી હૃદય લઈ જાય એવો આશિક ક્યાં છે?
વાતોનો જવાબ શાયરીમાં આપે એવો શાયર ક્યાં છે?
અહીં લોકો વાતો તો કરે છે ગલ્લી ગલ્લી પ્રણયની!
પણ હૃદય હરી જાય એવો કૃષ્ણ સમો પ્રિયતમ ક્યાં છે?


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

તમે આપો મને થોડો પ્રેમથી સાદ,
હું આવું લાગણીનો બની વરસાદ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

 સંસારમાં ફૂલો તો બધાં જ સુંદર છે,
પણ તમારાથી વધુ એ ક્યાં સુંદર છે?

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

મારાથી વધુ,
ચાહે છે તમને આ,
મારું હૃદય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

પ્રેમમાં સફળતા બહું ઓછી મળે છે,
જ્યારે નિષ્ફળતાઓ પુષ્કળ મળે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

नींद में देखें हुए सपनें कभी भी साकार नहीं होते।
सपनें वहीं पूरे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।।

कल्पेश वासाणी 'मीत'

Read More

એક બિસ્કિટને 'ચા'થી ચાહત થઈ,
પછી એને 'ચા'થી મળવાની ઈચ્છા થઈ.

ડૂબયો એ 'ચા'ની ચાહતમાં ખુશ થઈ,
પછી એની કાયા પળભરમાં નાશ થઈ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

☕ Happy International Tea Day ☕

Read More

કોઈ લેખક સુંદરતા વિશે અમથો જ નથી લખતો,
શાયદ! કોઈ સુંદર સ્ત્રીને જોયાં પછી જ લખે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'