એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

દબાણ કરીને યુદ્ધ જીતી શકાય છે,
પણ મને તો તમારું હૃદય જીતવું છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

#યુદ્ધ

તારી માસુમિયતનો શિકાર હું કંઈક એ રીતે થઈ ગયો,
તે આંખોથી સામે જોયું ને હું તારો આશિક થઈ ગયો.

કલ્પેશ વાસાણી "મીત'
#શિકાર

Read More

તમે મને મળો ફક્ત મારા જ થઈને,
હું તમને મળીશ ફક્ત તમારો થઈને.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

બોલીવૂડની ફિલ્મો જોનારાઓને મંદિર ગમતાં નથી,
એટલે જ હવે એ લોકોને ઈશ્વર મંદિરમાં મળતાં નથી.

અહીં તો છે બોલબાલા બોલીવૂડના અશ્લીલ ગીતોની,
એટલે જ હવે એ લોકોને મંદિરમાં ભજન ગમતાં નથી.

પૂજા-પાઠને પાખંડનું નામ આપી પ્રખ્યાત કર્યું બોલીવૂડે,
એટલે જ હવે લોકો આ મંદિરમાં પૂજા-પાઠ કરતાં નથી.

શ્રદ્ધાને અંધશ્રદ્ધાના નામે બહુ વિખ્યાત કરી બોલીવૂડે,
એટલે જ હવે ફિલ્મ જોનારાઓ મંદિરમાં જતાં નથી.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

#મંદિર

Read More

જ્યાં મને મળે છે મારો ઈશ્વર,
એ દરેક સ્થાન છે મારું મંદિર.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#મંદિર

સંબંધમાં કયારેય કોઈ વાત ગુપ્ત ન રખાય,
નહિતર એ સંબંધને અંત તરફ લઈ જાય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#ગુપ્ત

મને છોડીને જનારા તો ઘણા મળ્યાં છે,
પણ મને તો સાથ આપનારની શોધ છે.

મને સ્વાર્થી લોકો તો ઘણા મળ્યાં છે,
પણ મને તો નિઃસ્વાર્થ લોકોની શોધ છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#છોડો

Read More

પ્રેમના દાખલામાં સાચો જવાબ મળ્યો નથી,
ને જે જવાબ આવ્યો એ સાચો પડ્યો નથી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#દાખલો

હે પ્રભુ! એવી આપો મને ગતિ,
કે થતી રહે હંમેશાં મારી પ્રગતિ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#ગતિ

હે પ્રભુ! એવી આપો મને મતિ,
કે કયારેય ના અટકે મારી ગતિ.

હે પ્રભુ! એવી આપો મને પ્રીતિ,
કે અટકે નહીં પ્રેમમાં મારી ગતિ.

હે પ્રભુ! એવી આપો મને નીતિ,
કે ના અટકે જીવનમાં મારી ગતિ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#ગતિ

Read More