એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

અહીં વૃદ્ધ થવું કોને ગમે છે?
પણ માણસ રોજ વૃદ્ધ થાય છે.

અહીં જીવનથી કોને પ્રેમ નથી?
પણ જીવન રોજ ઓછું થાય છે.

કલ્પેશ 'મીત'

Read More

તું મારામાં અનહદ ને હું તારામાં બેહદ,
બસ, એ જ છે આપણાં પ્રેમની સરહદ.

क्लास में टीचर ने पूछा,: दुनिया में प्रेम की निशानी किस जगह को कहा जाता है?
पूरी क्लास एक आवाज़ में चिल्लाई: "ताजमहल"

सिर्फ एक स्टूडेंट बोला: "रामसेतु"!

टीचर ने उसे खड़ा किया, पूछा," कहना क्या चाहते हो?"
वो स्टूडेंट खड़ा हो के बोला, " रामसेतु प्रभु श्रीराम ने अपने पत्नी को वापिस लाने के लिए बनाया, किसी दूसरे की जमीन को हथिया कर नहीं।

और सेतु का निर्माण करने वालो को प्रभु श्रीराम ने पूरा सम्मान दिया, ना के उनके हाथ काटे।

टीचर और स्टूडेंट स्तब्ध हो गए।
हमे हमारे इतिहास और पुराण कथाओं की ओर नए दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

Read More

ઉત્તરાયણ એટલે...
ગગનમાં થતી પતંગની રંગોળી.

કલ્પેશ 'મીત'

मैं बड़ा अजीब सा हूँ,
तेरे बगर अधूरा सा हूँ।

कल्पेश 'मीत'

તારું મૌન તો હૃદયમાં ખૂંચે છે,
મને તો તારા શબ્દો જ ગમે છે.

કલ્પેશ 'મીત'

આ મૌન રાખનાર વ્યક્તિને કોણ સમજાવે?
શબ્દો સાંભળવા ઈચ્છતા વ્યક્તિની પીડા.

કલ્પેશ 'મીત'

ચાલ આજથી એક નવી શરૂઆત કરીએ,
દરરોજ હૃદયથી એકબીજાને યાદ કરીએ.

કલ્પેશ 'મીત'

તમારો જવાનો ડર મારાથી વધુ મારા હૃદયને લાગે છે,
કારણ મારાથી વધારે તો એ તમને પોતાનામાં રાખે છે.

કલ્પેશ 'મીત'

Read More