એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

મને તો તમારા હૃદય સુધી પહોંચવું હતું,
અફસોસ! કે ત્યાં કોઈ પહેલાથી જ હતું.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

वायरस(चीन) द्वारा बनाए गए दो खतरनाक वायरस:
1.Corona - जो संक्रमण से फैलता है|
2.TikTok - जो पागलपंती और अज्ञानता से|
एक से ठीक होने के Chances है, पर दूसरे से बिलकुल नहीं ।
#Chinesevirus
#Boycott_TikTok

Read More

આ 'ડે' તો માત્ર એક ઓપચારિકતા છે,
બાકી મારો પ્રેમ તો એક વાસ્તવિકતા છે.

ગુલાબ,ચોકલેટ એ તો માત્ર દેખાવ છે,
બાકી મારો પ્રેમ તો તારા માટે રોજ છે.

આ ગુલાબથી તો વધુ સુગંધિત તું છે,
બાકી આ ગુલાબ તો માત્ર એક ફૂલ છે.

આ ચોકલેટથી તો મીઠા તારા હોઠ છે,
બાકી આ ચોકલેટ તો એક સ્વાદ છે.

આ કિસ તો માત્ર હોઠોની કામના છે,
બાકી મને તો તારા હૃદયથી જ પ્રેમ છે.

આ હગ તો માત્ર શરીરનો સ્પર્શ છે,
બાકી મને તો સ્વભાવથી જ પ્રેમ છે.

આ વસંત તો આખી ૠતુ જ પ્રેમની છે,
બાકી આ અઠવાડિયું તો માત્ર ભ્રમ છે.

આ કાવ્ય તો 'મીત'ની એક રજૂઆત છે,
બાકી મારો પ્રેમ તો એક વાસ્તવિકતા છે.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

હૃદયથી લખું છું હું મારા હૃદયના ભાવ,
તમે સમજો, આ મારા પ્રણયના ભાવ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

હવે આ દરેક વાર રવિવાર જ લાગે છે,
ને રવિવાર પણ સામાન્ય વાર લાગે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

કાગળ પર કલમથી સુંદર અક્ષરે તમારું નામ મેં શું લખ્યું?
ને કાગળ બોલ્યો કે તમે મારા પર આ તમારું હૃદય મૂકયું!

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

કેમ આ પ્રેમનો વિષય દરેકને ગમે છે?
કારણ કે એ દરેકના હૃદયને સ્પર્શે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના જન્મદિવસની શુભકામનાઓ..

પૂછીને પ્રણય ના થાય,💖💖
💖💖શંકાથી સ્નેહ ના થાય.

હોય લગાવ તો તું આવ,💖💖
💖💖હૃદયથી જ હેત થાય.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More