એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

આ ઈશ્કમાં તો ઈશ્વર પણ અધૂરો નીકળ્યો,
એટલે જ શ્યામ પણ રાધા વગરનો નીકળ્યો.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

પહોંચવું છે મને તમારા હૃદય સુધી,
તમે મને સાથ આપો પ્રણય સુધી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

હું તો સ્નેહનો સાગર છું,
શાયદ એટલે જ અધૂરો છું.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

"પ્રેમ" શબ્દ જ સ્વયં અધૂરો છે,
પછી એમાં પૂર્ણતા ક્યાંથી મળે?

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

તું એકવાર પ્રણય કોઈને કરી તો જો,
હૃદયની હાલત આશિકને પૂછી તો જો.

સુખ, શાંતિ બધું જ ખોવાઈ જાય છે,
તું એકવાર પ્રેમમાં ઇંતજાર કરી તો જો.

સુખની કામના કોને છે અહીં પ્રેમમાં?
તું એકવાર પ્રેમમાં હૃદય આપી તો જો.

તું એકવાર પ્રણય કોઈને કરી તો જો;
હૃદયની હાલત 'મીત'ને પૂછી તો જો.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

જે વ્યક્તિ સ્વયંનું ચિત્ર ના સોંપે,
એ વ્યક્તિ સ્વયંને ક્યાંથી સોંપે?


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

પ્રેમ માટે કોઈ એક દિવસ ન હોય,
પણ પ્રેમ તો દરેક દિવસોમાં હોય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

હોઠોથી હોઠોનો સ્પર્શ થઈ જાય,
તો આ અનુભવ પ્રણય થઈ જાય.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

ઈચ્છા નથી માત્ર તારા હોઠોને જ સ્પર્શવાની,
મારી મંઝિલ તો છે તારા હૃદય સુધી પહોંચવાની.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More

તારા હોઠોથી વધારે તારા હૃદયને સ્પર્શવું છે,
ને તારા તનથી વધારે તારા મનને સ્પર્શવું છે.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Read More