એ તરફ ઢોળાવ -Gujarati literature | કવિ સંમેલન | શ્રી મેહુલ પટેલ | shayri

Gujarati   |   04m 12s

ડૂબવા ચાહે તો એક દરિયો છે, કીડી માટે તો ડોલ પણ કૂવો જ છે, 🌊 દોઢ રૂપિયો ભાવ છે આ વિશ્વ નો, મારા ગાજવા માં હાજી રૂપિયો જ છે. 💰 જીવ જોખમ માં મૂકી બેઠા છીએ, રોડ ની વચ્ચે ઉગી બેઠા છીએ, 🚦 લાવો જલ્દી પ્રશ્ન પાછો આપીદો , આપણે ભૂલ માં પૂછી બેઠા છીએ. 🤔 - શ્રી મેહુલ પટેલ #GujaratiShayri #GujaratiSuvichar #Gujaratistatus #Gujaratikalakar #GujaratiShyri #gujaratimotivational #gujaratipoem #gujaratikavita #gujaratiwritter #gujaratithought #gujaratisahitya #gujaratipoetry #gujaratidayro #gujarati_books #gujartigazal #gujarati_sayar Browse Us on your Device: https://apps.matrubharti.com/ Follow Us On ------------------------------- Facebook: https://www.facebook.com/matrubharti Instagram: https://www.instagram.com/matrubharti_community Twitter: https://twitter.com/MatruBharti

×
એ તરફ ઢોળાવ -Gujarati literature | કવિ સંમેલન | શ્રી મેહુલ પટેલ | shayri