આમ તો આખી દુનિયાને છોડવા નું જીગર રાખું છું પણ તારાં થી દુર જવાની વાત મને કમજોર બનાવી દે છે.

❤️🥰❤️

તું....❤️

😊♥️😊

😐

😍

❤👁👁❤

🙃

🙂💕🙂

💧♥️💧

😌