લવ, સેડ, બેસ્ટ શાયરી, સ્ટેટ્સ, વિડિઓ શાયરી

🌹 सुप्रभात 🌹

રાધે ક્રિષ્ના🌹🌹
मखन मिसरी खूब चुराए,
माँ के आँचल में छुप जाय,
बड़े बड़े नखरे दिखाए,
छोटा सा खिलौना है मेरा श्याम सलोना है 😘
#radhekrishna

Read More