કર્મભૂમિ અને જન્મભૂમિ દીવ... પણ હાલ છેલ્લા ૩ વર્ષથી અમદાવાદ સ્થાઈ થયો છું.

આવતીકાલ
રવિવાર
૨૪ જાન્યુઆરી એ
સવારે ૧૦ વાગ્યે
લઘુ નવલકથા
' બડી બિંદી વાલી બંદી ' નું
ત્રીજું અને અંતિમ પ્રકરણ...

#Matrubharti પર...

Read More

"કહીં આગ ન લગ જાએ - 21" by Vijay Raval read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19905150/kahi-aag-n-lag-jaaye-21

' કહીં આગ ન લાગે જાએ '
પ્રકરણ ૨૧ મું આવતીકાલે ૨૩/૦૧ એ સવારે
૭:૧૫

છેલ્લાં ૨ દિવસ...

' બડી બિંદી વાલી બંદી ' લઘુ નવલકથાનું
ત્રીજું અને અંતિમ પ્રકરણ...

રવિવાર ૨૪ જાન્યુઆરીએ ફક્ત
#Matrubharti પર...

Read More

' લાલની રાણીનું આધારકાર્ડ '
પ્રકરણ.. ૧૭ મુ.. આજે બપોરે ૩:૩૦ વાગ્યે..

"બડી બિંદી વાલી બંદી - 2" by Vijay Raval read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19904519/buddy-bindi-wali-bandi-2

મારી ચોથી લધુ નવલકથા

' બડી બિંદી વાલી બંદી ' નું બીજું પ્રકરણ

આજે રવિવારે.. ફક્ત

#Matrubharti એપ પર...

रजाई एक नशा है,
और इस वक़्त मैं नशे में हूँ ।

Good morning...

good morning...

हलवा नहीं ये....गाजर का
जलवा है ।