ઈશ્વર હંમેશા આપણી સાથે છે- આ સત્યમાં માનવા વાળો હું વિજય મારુ લેખન નો શોખ જન્મથી ધારણ કરેલ છે..... તો મિત્રો, મારી વાર્તાઓ હું સગવડતા પ્રમાણે પોસ્ટ કરતો રહીશ. તો આપ સૌ ને વાંચવા માટે હૃદય પૂર્વક આમંત્રિત કરું છું.

*મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું*

સપનું ભાળ્યું આજ મેં અતીતનું, જોયું કે મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું;

સમય ગોત્યો મેં એ ક્યાં ગયો, જોયું કે મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું.પેલી પચ્ચીસ પૈસાની પીપરનો સ્વાદ ન જડ્યો મને આજની ડેરી મિલ્કમાં;

ખુબ શોધી એને મેં ગલ્લે ગલ્લે પણ, જોયું કે મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું.લાલ શેતુરને કાળા થતા જોયા અને ખાધા'તા ઝાડ નીચેના હિંડોળામાં;

જડ્યો ના મને સ્વાદ સ્ટ્રોબેરીમાં એનો, જોયું કે મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું.ડેલીએ પડ્યો'તો સાદ મારા ભેરુ નો, ને દોડ્યો'તો હું સાતતાળી ને હુતુતુ રમવા;

ન મળી મને એ મજા વીંખતા વિડિઓગેમ, જોયું કે મારુ બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું.યાદ આવે છે મને હરેક પળ એ બાળપણ, તો થાય છે લીસોટો આંસુનો મારા ગાલ પર;

ના લાવી શક્યો એ સ્મરણ હું પાછા મારા જીવનમાં, જોયું કે મારું બાળપણ ક્યાંક ખોવાઈ ગયું.

- વિજેતા મારુ (વિરાન)

Read More