કહેવાય છે કે લાગણીની શરુઆત આંખોથી થાય છે, સાચુ માનો તો લાગણીની કિંમત પણ આંખોએ જ ચૂકવવી પડે છે.

?मेरी #आँखों ?में झाँक के ?तो देख ?#पगली ,
कैसे कैसे ?#प्लान बना के बैठा? हूँ तुझे ?#पाने ❣के लिए...???

दिल छोड़ के कुछ और ही मांगा करो हम से साहेब..

हम टूटी हुई चीज़ का तोहफा नही देते.♥️♥️

बड़ा पेचीदा है मुकदमा-ऐ-इश्क़ भी ,,

जीते तो उम्रकैद, हारे तो सजा-ऐ-मौत !!?

तुम अपने जुल्म की
इन्तंहा कर दो
फिर,
हमसा बे जुबां मिले ना मिले

तुमसे
प्यार की भीख मांगने से अच्छा है
मैं खुद को ही समझा लुं ?

मत चाहो किसी को इतना टूटकर ज़िन्दगी में,
अगर बिछड़ गये तो हर एक अदाएं तंग करेगी

सड़क कितना भी साफ हो
धुल तो हो ही जाती है

इंसान कितना भी समझदार हो
भुल तो हो ही जाती है?

जो इश्क़ दूरियों में भी बरकरार रहे
वो इश्क़ ही कुछ और होता है