લાગણીને શબ્દોથી વ્યક્ત કરવાનો પ્રયાસ કરનાર ...

હું તો માત્ર લખું જ છું,
એને કમાલ તો તું સમજે છે.

Vipul jethva

તારા વિશે શું લખું ?
શ્વાસ લખું , ધબકાર લખું ? કે કણેકણમાં અનુભવાતી હૂંફાળી હાશ લખું..??
ચાલ જાન....તારે નામ હું પૂરેપૂરી મારી જાત લખું...!!!!

Vipul jethva

Read More

બસ એટલું કહું કે દિલ માં મારા તારા ચહેરાની છાપ છે,

બાકી કેટલો કરું છું હું પ્રેમ તને, મારી પાસે ક્યાં માપ છે !!

Vipul jethva

Read More

સગા તારેય છે
સગા મારેય છે

ફરી થી વાંચો
એક બીજો અથૅ મળશે

Vipul jethva

સામે તું જોઈ લે છે મારી તો નજર ઝુકી જાય છે,
અને નજરઅંદાજ કરે તો મૂંઝવણ વધી જાય છે !!

Vipul jethva

आप सब तो मेरे दिल में है
में भुला नहीं हु किसीको
दर असल व्यस्त इतना हु की
जता नहीं पा रहा हु किसीको

Vipul jethva

Read More

હૈયે રહેલ રાધા ને મહેલ માં ન સમાવી શકાય..

રુક્ષમણી ને સમજાવી રાધા ન બનાવી શકાય !!!

Vipul jethva

કેટલા નસીબદાર છે એ લોકો,
જેમને આ ખોટી દુનિયામાં સાચો પ્રેમ મળ્યો છે !!

Vipul jethva

માનું છું કે હું બીજા જેવો નથી,
અને મને એ વાતની જ ખુશી છે
કે હું બીજા જેવો નથી !!

Vipul jethva