આરતી પટેલ । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

Gujarati | 04m 49s

"ચાલો સિનેમા" અને "જાણો અને માણો દૂરબીન" કૃષ્ણકાંત ઉનડકટ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં આરતી પટેલની સ્પીચ

×
×
Vishesh Images