• એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • પ્રશાંત સોમાણી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા