• ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • Zhal(झळ) | Marathi short film

 • तुम्हारी प्यारी गुड्डी

 • A heart touching mother story | Short Film

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • Anami - A Breakup Story

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Drop of happiness Heart touching Short Film

 • Aakarshan (आकर्षण) | Marathi Short Film

 • Contagious - The Short Film

 • Kya Haal? | Short film on Depression

 • CCTV | Horror Short Film

 • The End | Based On True Story

 • बोनस | हिंदी शोर्ट फिल्म