• મુકામ - એ શોર્ટ ફિલ્મ

 • Kachra Luvs Dibba

 • The Real Hero | Short Film (ARMY)

 • Aakarshan (आकर्षण) | Marathi Short Film

 • એક બહાનું આપીશ ?

 • Anami - A Breakup Story

 • Aavshe ? - A short film

 • ત્રીજું નેત્ર | ગુજરાતી શોર્ટ ફિલ્મ

 • Raatrani | Valentine Day Special

 • ડીઅર રિસ્પેકટેડ

 • સ્મરણ | એક રહસ્યમય વાર્તા

 • सलाम | हिंदी शोर्ट फिल्म

 • Hall Ticket - Marathi Short Film

 • Contagious - The Short Film

 • તારી મારી યારી | ગુજરાતી વેબ સિરીઝ

 • Aavu Kem ?... | A Gujarati Short Film