• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

 • Zhal(झळ) | Marathi short film

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ। શોર્ટ ફિલ્મ।સંજય ગલસાર।મમતા ભાવસાર

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ

 • મરીઝ અને મરીઝ | સૌમ્ય જોશી | શબ્દોત્સવ 2020

 • પાસપોર્ટ અને સાહેબ