• કાજલ ઓઝા વૈધ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - જૈન દર્શન

 • કાજલ ઓઝા વૈદ્ય - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • સાંઈરામ દવે - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • અરુણા ઈરાની । નવભારત સાહિત્ય મંદિર

 • ભીખુદાન ગઢવી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • પેન થી પિક્ચર સુધી | રામ મોરી

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ