• પાસપોર્ટ અને સાહેબ

 • बस स्टैंड | सआदत हसन मंटो

 • बाय बाय... | सआदत हसन मंटो

 • बचनी | सआदत हसन मंटो

 • फाहा | सआदत हसन मंटो

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • સુભાષ ભટ્ટ | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • અશોક ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • જગદીશ ત્રિવેદી | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • સોશિયલ મીડિયા - સાથીદાર કે ભાગીદાર । શૈલેષ સગપરિયા

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા