• ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • Co - Authors | Tale of Hope and Love | Kajal Mehta

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સૌમ્ય જોશી સાથે વાતો કરીએ

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • લાઈફ એન્જીન્યરીંગ । મોટીવેશનલ સ્પીચ । દિપક પંડ્યા

 • હાસ્ય - મહિમા અને શક્તિ । રતિલાલ બોરીસાગર

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • यादें और कहानियां with Neelesh Misra

 • કટાર લેખન : કલ, આજ ઓર કલ

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર