Vrushali

Vrushali

@vrushali.thakur

(1.5k)

50

321.9k

710.2k

About You

Do not forget to like and comment and show your support

प्रत्येक चेहऱ्याची एक कहाणी असते...
कोणाची खळखळणारी तर कोणाची विराणी असते...

- अक्षर तरंग