દિલ માં કોઈ ની યાદના પગલા રહી ગયા ️....

my first performance.. rocking experience

epost thumb

good morning friends 🙏

Happy friendship day🙏🏼

શુ લખું આ અમૂલ્ય "દોસ્તી" ની પરિભાષા,
આ શબ્દો દોસ્તીને ન્યાય નહિ આપી શકે.

હું તો લખીને જતો રહીશ તારી કોઈ પંક્તિ,
પણ કવિતાનો મુકતક કોઈ નહિ આપી શકે.

-દેસાઈ સુધીર


Happy Friendship Day to all my lovely friends...

Read More

❤️

for my lovely sister 😘😘

#corona #effect #stay home #stay safe☺️👍