Hey, I am on Matrubharti!

कधीही कशात न अडकणारी मि,
विचारात नेहमी अडकलेलीच असते।

right🖤

me😁😁😁😇😇