શબ્દોના લોકસાહિત્યકાર

સમય પણ અજીબ છે,
મોતનો ડર સૌને સતાવી ગયો; અમીર પણ ફૂટની જગ્યામા સમાઈ ગયો.

-Yuvrajsinh Solanki

ડુબતા માણસને ક્યાં મારો છો, અહીંયા તરતા મરવા માંગે છે ; સમયે ચેતી જજો અહીંયા આપણા જ આપણને શણગારવા માંડે છે.

-Yuvrajsinh Solanki

Read More

શાંતી ની વ્યાખ્યા ઘરમાં રહેલી લક્ષ્મી છે.

-Yuvrajsinh Solanki

અરમાન જીંદગીના ક્યાં પુરા થાય છે, મહેફીલમાં ખોટ તો તારી વર્તાશેજ, તારા વિના ક્યાં કંઈ કામ પુરા થાય છે.

-Yuvrajsinh Solanki

Read More

ઈશ્વર ની બનાવેલી મૂર્તિઓ યુ' પડી ભાંગે છે, તો સર્જનકર્તાની આંખમાં કેટલા આંસુ હશે, વિચારો...

-Yuvrajsinh Solanki

મોતનો અભિનય ભજવતો પણ ગભરાયો છે, 'યુવ,
કોણ જાણે ઈશ્વર પણ સત્ય પાછળ મુરઝાયો છે.

-Yuvrajsinh Solanki

આ ઘડપણ કોણે મોકલ્યુ ?

અંતરથી ઉડાંણ એને માપી તો જોવો
એના ઘણા જીવતરનો સમેટાયેલો ભારો નિકળે,

આજ ઘૈંડા માનવ પાસે થોડુક બેસી તો લો,
એના અભણ જીવતરનો ગુથાયેલો માળો નિકળે.

શિક્ષણનો સાથ લઇને આભાસ કરાવી સવલત બતાવી તો જોવો,
એની પાસે સ્નાતક નો પ્રમાણ આપતો તારો નિકળે.

હું વધારે જાણુ છું ને વધારે સમજુ છું એવો બફાટ કરી જોવો,
એની કરચલીમા અનુભવનો એવો તાકાતવર સાકારિત સાર નિકળે.

પૈસા ઉડાડી, નારી ડોલાવી એની હરોળમાં રહી ઉભા ટ્ક્કર લઇ તો જોવો,
એની પાસે ક્રષ્ણને ડોલાવતો ધાર્મીકતાનો ભજનનો પ્યાર નિકળે.

તામારી દરેક પરિસ્થિતિમા એની પાસે બેસી તો જોવો,
એના આખા જીવનમાં એક એક આંકડો સુસજ્જ ગોઠવાયેલો નીકળે.

“યુ” એને સહાયમા ત્રીજો પગ, લાંબો હાથ અને સમર્થ ખભો આપી તો જો,
એમા તારા જીવતરની આખે આખી સમ્રૃધ્ધીનો આહ્વાન નિકળે.

સાચુ કહુ તો……
મારા જીવતરનો ભાર ઇશ્વરથી પણ નથી ઉચકાતો,
એટલે તો સુકાયેલા છોડની માફક સુકાઇને એકલો ચાલી નિકળુ છું.

- યુવીસિંહ

Read More

તારી પ્રતિભામાં રંગ ઉમેરજે,અને જીવતરના પખા કરજે ઉજડા.
તારી પ્રતિસ્પર્ધામાં સંગ સુમેરજે, અને કરજે શ્વેત ને પણ શ્વેતતણા ઉજડા.

-Yuvrajsinh Solanki

Read More

રંગ અને ગંધ વગરના વ્યવસાયમાં કામ‌ કરીએ છીએ, તમારા રંગો ને અમે સારી રીતે ઓળખીએ છીએ..... N.G.

-Yuvrajsinh Solanki

શબ્દો તારા એજ અજાણ્યા અને નવા, ભાષા તો મારી ભોમકા ની કાલીઘેલી, અભણે આંજેલી. - માતૃભાષા

-Yuvrajsinh Solanki