શબ્દોના લોકસાહિત્યકાર

હસતા ચહેરા ઓ મારા જીવનમાંથી મૃત્યુ નો ડર લઈ જાય છે. યુ તેથી તો ઈશ્વરના ચહેરા જોવું છું.

મને‌ કોઈ એ ભુતકાળમાં રાખી ને પ્રશ્ન કર્યો કે ' યુ તમને આ પ્રૃથ્વી પર સૌથી વધારે શું ગમ્યું ?' મેં એમણે ભવિષ્યમાં રાખી ને ઉત્તર આપ્યો કે ' મને હજી પણ હસતા માણસો ગમશે.

Read More

આકાશ ને ક્યાં વેદના છે ? એતો વાદળ ને ઋતુની પ્રેમભરી યાદો રોવડાવે છે. - હ્દય

સારા બનો કે ખરાબ‌ બનો એનાથી કોઈ ફર્ક નથી પડતો. પણ શાસ્ત્રધારી બનો કે શસ્ત્રધારી બનો તેનાથી બધાને ફર્ક પડે છે.

Read More

અખંડ રાખજે ભારતને એક તારો આધાર છે, ભુલ તો માનહે કરી છે એને ક્યાં આકાર છે.
- યુવ

રમતા રમતા આગળ જશો તોય ઘણું છે,
આમ ડુબતા સુરજને જોવાનું અમને નહીં ફાવે,

વાત ઉંડા હ્દય ની કરશો તોય ઘણું છે,
આમ છબછબીયા કરતા અમને નહીં ફાવે,

બેશક રહેજો ગભરાતા નહીં તોય ઘણું છે,
આમ ફોજદારીની હુકૂમત ચલાવતા અમને નહીં ફાવે,

ગંભીર બની નિણર્ય લેશો તોય ઘણું છે,
આમ‌‌ કોઈના જીવન પર પાણા ઉડાડતા અમને નહીં ફાવે,

કુદરત ના સિદ્ધાંતો સાથે રાખશો તોય ઘણું છે,
આમ જ્ઞાન સાથે ચેડાં કરતા અમને નહીં ફાવે,

અમીરી માં ગરીબી ને ભેટી જાશો તોય ઘણું છે,
આમ મોબાઇલમા જાહેરાત કરવાનુ અમને નહીં ફાવે,
- યુવ (નહીં ફાવે)

Read More

ખુબ સન્નાટો છવાયો છે,
આ દેશ નો માનસ ઘવાયો છે,

સઘડા પ્રયત્ન પછી પણ એ કરામાયો છુ,
ક્યાંક નાનકડી ભુલ માં ફસાયો છું,

ઈશ્વર સાથે ધણા સમયથી U' વાત નથી થઇ,
પણ એની સમજણમાં કોણ સવાયો છે ?

કોવીડ-૧૯ એ આખા વિશ્વે ફેલાયો છે.
મંદિર ની ઝાલરુ વગાડતો માનહ ક્યાં ખોવાયો છે ?

સંસ્ક્રુતી નેવે મુકી ને માનહ કુષણમા ભરાયો છે.
તપાસ કરોને ભાણ, ઈશ્વર ક્યાંક આમા ફસાયો છે.

જપ,તપ,વ્રત,પ્રાર્થના,આરાધના,ઉપવાસ સઘડુ માણહ કરી છુટયો છે.
તું કેમ સાભળતો કે બોલતો નથી એનો માણહે ભરડો લીધો છે.

આકાંક્ષા ભર્યું દિલ થી સાચું કહું ઈશ્વર તને,
માનહ ચરીત્ર જાહેર કરે છે ને એનું તને માઠું લાગ્યું છે.
- યુવ (નિષ્કર્ષ)

Read More

ગામને પાદર ભેડો થાતો માનહ ,
રોજ નવનીત વાતું કરતો માનહ,

કળીયુગ છે એવી નાહક ની શરતુ મુકતો માનહ,
ભલભલાને ઝપેટમાં લે એવી ફડકુ મુકતો માનહ,

ઘરડ્યા વિણ ગાડા નો ફરે ઈ મેરઠ મલકાતો માનહ,
માનસાઈમોતી પ્રગટાવવા ઘરનું દિવેલ બાળતો માનહ,

સંસ્મરણ કરી આખી નાતને રામની વાતુ કરતો માનહ,
સુખદુઃખ ને હારજીતનો આભાસ કરાવતો માનહ,

સદૈવ ઈશ્વરની કાલ-ક્રૃપા છે સમજી મસ્તક નમાવતો માનહ,
ભેડો રહી આનંદ મંગલ મોજ કરતો માનહ,

ભાઈભાઈ માં એકતા ના ડાયરા કરાવતો માનસ,
સરળ બનીને વિશ્વ માં ફરીને ગામડીયાના કટુ વેણ ખાતો માનહ,

હું તો નજારો જોઇને વર્ણન કરું છુ મારા બાહી ગામનું,
લાખોની જનમેદની મા પરખાતો મારો ગામડાનો માનહ.

Read More

તમાકુ,ગુટકા કે દારૂ‌ ની ફેક્ટરી ના માલીકે સરકાર ને કોઈ ફંડ આપ્યું હોય તો કહેજો. બાકી એમને ક્યાં દેશ બચાવવો છે.

Read More

સદાય સાથે રહી સુખ દુઃખ સ્વીકારે છે, માં બનીને પિતા ની ગરજ સારે છે, વંદન કરીએ ને તો પણ ઓછા પડે, કારણ કે તું મહાપુરુષની તુલનામાં તું હાલે છે.

Read More