❛જિંદગી ને દોડતા નહીં ચાલતા શીખવો.._અભય પંડ્યા❜ _જિંદગીને દરેક તબક્કે ધીમા ઢાળથી માણવાનું શીખી રહ્યો છું.. _ખૂબ જ લાગણીશીલ વ્યક્તિવ અને બધા ઉપર ભરોસો મુકવાની ટેવ તથા કુટેવ _ ટોન્ટ નામના અંગ્રેજી શબ્દ ના ભાવાર્થ સાથેના વાક્યોથી મજાક-મસ્તી કરવાની આદત. _હું આપ સુધી પોહચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું તે, ક્યાંક વાંચેલું, ક્યાંક જોયેલું, ક્યાંક સાંભળેલું અને ક્યાંક અનુભવેલું આ બધુ ભેગું મળીને બને છે મારા વિચારોનું વિશ્વ . _આપના સૂચન આવકાર્ય છે .. Contact : +91-7878571515 _અભય પંડ્યા

  • (16)
  • 341
  • (25)
  • 449
  • (34)
  • 532
  • (67)
  • 738
  • (38)
  • 648
  • (49)
  • 525
  • (65)
  • 674