×

❛જિંદગી ને દોડતા નહીં ચાલતા શીખવો.._અભય પંડ્યા❜ _જિંદગીને દરેક તબક્કે ધીમા ઢાળથી માણવાનું શીખી રહ્યો છું.. _ખૂબ જ લાગણીશીલ વ્યક્તિવ અને બધા ઉપર ભરોસો મુકવાની ટેવ તથા કુટેવ _ ટોન્ટ નામના અંગ્રેજી શબ્દ ના ભાવાર્થ સાથેના વાક્યોથી મજાક-મસ્તી કરવાની આદત. _હું આપ સુધી પોહચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું તે, ક્યાંક વાંચેલું, ક્યાંક જોયેલું, ક્યાંક સાંભળેલું અને ક્યાંક અનુભવેલું આ બધુ ભેગું મળીને બને છે મારા વિચારોનું વિશ્વ . _આપના સૂચન આવકાર્ય છે .. Contact : +91-7878571515 _અભય પંડ્યા

  • (89)
  • 561
  • (29)
  • 330
  • (24)
  • 345
  • (21)
  • 426
  • (31)
  • 525
  • (38)
  • 591
  • (73)
  • 793
  • (40)
  • 672
  • (54)
  • 559
  • (68)
  • 697