×

❛જિંદગી ને દોડતા નહીં ચાલતા શીખવો.._અભય પંડ્યા❜ _જિંદગીને દરેક તબક્કે ધીમા ઢાળથી માણવાનું શીખી રહ્યો છું.. _ખૂબ જ લાગણીશીલ વ્યક્તિવ અને બધા ઉપર ભરોસો મુકવાની ટેવ તથા કુટેવ _ ટોન્ટ નામના અંગ્રેજી શબ્દ ના ભાવાર્થ સાથેના વાક્યોથી મજાક-મસ્તી કરવાની આદત. _હું આપ સુધી પોહચાડવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું તે, ક્યાંક વાંચેલું, ક્યાંક જોયેલું, ક્યાંક સાંભળેલું અને ક્યાંક અનુભવેલું આ બધુ ભેગું મળીને બને છે મારા વિચારોનું વિશ્વ . _આપના સૂચન આવકાર્ય છે .. Contact : +91-7878571515 _અભય પંડ્યા

  • (90)
  • 571
  • (30)
  • 334
  • (24)
  • 351
  • (22)
  • 431
  • (33)
  • 531
  • (39)
  • 596
  • (75)
  • 802
  • (40)
  • 675
  • (54)
  • 564
  • (68)
  • 701