×

નામ છે ભાર્ગવ અને કામ મારુ લખવાનું અને વ્યવસાયે મિકેનીકલ ઈજનેર! જનરલી બે ટાઇપના વિદ્યાર્થીઓ હોય એક સાયન્સના અને બીજા ભાષાના. પરંતુ મારા જેવા ત્રીજી કેટેગરી ઊભી કરે છે. ત્રણ ડુંગરોની તળેટીમા આવેલું રેણા મારુ પ્રિય વતન છે. અત્યારે વડોદરામાં સ્થિત છું. અંગ્રેજીનો ચાર ચાર વર્ષનો ગહન અભ્યાસ પણ મારી ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યેની તદાત્મ્યતા ઝુંટવી શક્યો નહી. લખવાની શરૂઆત મેં ધ્રુવ ભટ્ટ સાહેબની નવલકથાઓ વાંચીને શરૂ કર્યાનું યાદ છે. આજે લેખન મારા રોમ રોમ પુલકિત કરી જાય છે.

  • (40)
  • 531
  • (26)
  • 548
  • (95)
  • 1.2k
  • (52)
  • 687
  • (65)
  • 1.1k
  • (61)
  • 815
  • (66)
  • 1k
  • (36)
  • 553
  • (21)
  • 591
  • (55)
  • 731