સોને સે કમ નહી, ખોને સે ગમ નહી ગણાતી અવનવી ઈમીટેશન Keval Dave દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ