ખર્ચો અને જીવન - એક કળા Vimesh Pandya દ્વારા Magazine માં ગુજરાતી પીડીએફ