મિત્રો, મેં થોડાક સમયથી જ સાહિત્યમાં ખેડાણની શુરુઆત કરી છે. આશા છે કે તમને મારી લેખનશૈલી પસંદ આવશે. આજ ના સમયમાં જેનામાં લેખનનું હુન્નર હોય તેનાં માટે માતૃભારતી ખુબજ સરસ આધાર બની રહે છે. મેં હજી શુરુઆત જ કરી હોવાથી ઘણી ભૂલો પણ હશે તો મિત્રો મારુ ધ્યાન દોરવા વિનંતી અને સરસ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવા બદલ માતૃભારતી પરિવારનો આભારી છું. પ્રતિલિપિ એપ પર હું સક્રિય રીતે વાર્તાઓ લખું છું. Whatsapp - 8849617357 Email - msparmar4899@gmail.com

  • (24)
  • 303
  • (33)
  • 479
  • (27)
  • 329
  • (13)
  • 180
  • (18)
  • 247
  • (39)
  • 567
  • (23)
  • 250
  • (17)
  • 254
  • (26)
  • 440
  • (15)
  • 605