×

મારું નામ છે ભીષ્મક પંડિત , વ્યવસ્થિત લઘર વઘર અમદાવાદી નાં તખલ્લુસ સાથે લખું છું આટલું મોટું નામ એટલે રાખ્યું કે પિતાજી ની ઈચ્છા છે કે હું નામ મોટું કરું , હું ગુજરાતી જોડાયેલ એક વર્ષ થી પણ વધુ થઇ ગયું છે જેમાં મારી રેગ્યુલર કોલમ લઘરી વાતો લખું છું જે મુખ્યત્વે હાસ્ય અને વ્યંગ પર આધારિત છે .

  • (36)
  • 1.3k
  • (3)
  • 562

  eBook 20.00

  • (16)
  • 537
  • (52)
  • 1.2k
  • (19)
  • 633
  • (31)
  • 817
  • (44)
  • 1k
  • (36)
  • 531
  • (28)
  • 413
  • (27)
  • 480