Shreya Parmar

Shreya Parmar Matrubharti Verified

@puqwuyur4803.mb

(100)

11

11.2k

40.6k

About You

love singing and writing

  • 1.1k
  • (12)
  • 3.3k
  • 5.4k
  • 2.9k
  • 4.9k
  • (12)
  • 3.1k
  • (11)
  • 3.5k
  • (11)
  • 7.2k
  • (18)
  • 5.9k