जीवन कसे जगावे ?? ना सुखाचा मोह असावा , ना दुःखाचा तिरस्कार असावा, जीवन तर एक प्रवास आहे , जे आपल्याला सगळ्यांसोबत करायचा आहे. कोणी तात्पुरता साथ देतील , तर काही जीवनभर .... पण एकमात्र जीवन मनापासून जगावा....😊😊 - ऋषिकेश मठपती ( M.Sc Mathematics) Follow me instagram @rushi.278