माझ्या कल्पनेच्या विश्वात तुमचे स्वागत आहे...मी कोणी लेखिका नाही आहे...मी फक्त आपल्या लेखनातून लोकांना हसवण्याचे काम करते...जेव्हा तुम्ही माझं लेखन फिल करतात...हसायच्या प्रसंगाला हसून माझं कौतुक करतात...तर रडायच्या प्रसंगाला तुम्ही रडताआणि त्यावेळी मला शिव्या घालतात...यातच माझं success आहे...कारण तुम्ही माझ्या विश्वात रमतात आणि त्याला फिल करतात...

  • (15)
  • 2.2k
  • (19)
  • 2.2k
  • (19)
  • 2.5k
  • (17)
  • 2.4k
  • (19)
  • 2.5k
  • (15)
  • 2.4k
  • (15)
  • 2.3k
  • (14)
  • 2.1k
  • (15)
  • 2.9k